اجرای پروژه ابیاری قطره ای مجتمع نفت فلات قاره در جزیره کیش