آبیاری قطره ای

طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره ای باغ 10 هکتاری پسته دردامغان در کمترین زمان و بالاترین کیفیت توسط شرکت آبیاری کوه سفید دماوند .